Knygos

Ignotas Domeika – Mano kelionės II tomas

Prieš kurį laiką perskaičiau žymaus lietuvio Ignoto Domeikos atsiminimų pirmąją dalį, po to iškart ėmiau skaityti ir antrąjį jo atsiminimų knygos tomą. Taigi, dabar atėjo laikas ir antram įrašui.

Pirmame atsiminimų tome I.Domeika aprašo savo kelią nuo Lietuvos iki Čilės. O šiame tome I.Domeika jau pasakoja apie savo gyvenimą ir keliones po Čilę. Savo kelionėse po šį tolimą mums kraštą I.Domeika aprašo savo įspūdžius apie Čilės gamtą, geologines ypatybes, kasyklas, naudingųjų iškasenų gavybos procesus, vietinių gyventojų būdo bruožus ir papročius. Kadangi pats tuose kraštuose niekada nebuvau ir kažin ar kada nors pavyks ten nukeliauti, buvo nepaprastai įdomu skaityti apie visus tuos įspūdžius, kuriuos I.Domeika patyrė. Be to, reikia pripažinti, kad, būdamas geologas, I.Domeika tikrai turėjo rašytojo gyslelę ir buvo gerai įvaldęs pasakojimo meną, nes skaityti jo tekstus buvo labai įdomu.

Žinia, gyvename pasipūtimo, išpuikimo ir valdžios idėjos sukasdieniškėjimo laikais, kiekvienas kareivis savo kuprinėje nešiojasi maršalo lazdą, kiekvienas rašeiva taikosi į nemirtingumą, kiekvienas tarnautojas, kontoros darbuotojas žvilgčioja į ministro portfelį, į rūmus ir niekina pareigas, kurias eina.

Artimiausia žmogžudystės kaimynė yra bausmė ir, nelaimei, iki jos ne visada veda atgailos kelias.

Mane ypač nustebino epizodas, kuriame I.Domeika aprašo vietinių Čilės moterų vaikų prižiūrėjimo tradicijas. Skaitydamas bandžiau susidaryti vaizdą, kai kūdikiai kabinami ant sienos lyg paveikslėliai:

Čia nėra lopšių. Vietoje lopšio, kol kūdikis dar nepradėjo vaikščioti, motina naudoja mažą, vaiko ilgio lentelę, kuri kartais būna apvyniota šiaudais. Ant tos lentelės rėksmingą vaikutį suvysto ir pririša prie jos vilnone pala, tačiau taip, kad jo kojelės ir rankutės liktų laisvos. Kai namų ruoša ar koks vyro paliepimas neleidžia jai užsiimti vaiku, lentelę su pririštu prie jos kūdikiu motina beveik statmenai pastato ant žemės ir atremia į sieną arba pakabina ant jos lyg paveikslėlį ir pernelyg nesirūpina nei jo riksmu, nei ašarojimu. Kai išsirengia į kelionę, lentelę su kūdikiu pasikabina ant nugaros, o prie lentelės pritvirtintą virvutę užsiriša ant kaktos, taigi vaiko galva visada būna atgręžta atgal, į priešingą pusę nei eina motina.

Autorius: Ignotas Domeika

Knyga: Mano kelionės II tomas, 513 p.

Leidykla: Margi raštai, 2008 m.

Reklama

Ignotas Domeika – Mano kelionės 1

Tūlas lietuvis, paklaustas, kas toks Ignotas Domeika, tik pagūžčiotų pečiais. “Mažu astronauts, kur Marse nusileido“,- paporintų “Klausimėlio“ respondentas. Man pasisekė, kad apie šitą didų žmogų man papasakojo geografijos mokytoja gal 9 ar 10 klasėj. O vieną vakarą, leisdamas savo nusistatytą fondą knygoms, užmačiau Ignoto Domeikos atsiminimus. Aišku, į krepšelį įmetus ir tą atsiminimų knygą, fondas tapo deficitinis, bet, žmonelės paskatintas, leidau sau paišlaidaut.

Tad kas tas Ignotas Domeika? 1802 m. gimęs dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuvių bajorų šeimoje, kalbėjęs ir rašęs lenkiškai. Skaitant knygą, kartais jaučiasi labai slidi riba tarp lietuvių ir lenkų. Ir pats Domeika, nors save laiko lietuviu, dažnai sako “mes, lenkai,…“. Matyt tais laikais abi tautos taip smarkiai giminiavosi, kad net tautinė savimonė neturėjo labai ryškių ribų. Jis studijavo Vilniaus universitete, priklausė filomatų ir filaretų draugijoms, itin artimai draugavo su Adomu Mickevičium. Dalyvavo 1831 m. sukilime. [Skaityti toliau]

Kobas Abė – Moteris smėlynuose. Svetimas veidas

Po Romualdo Neimanto knygos apie Japoniją, kurioje užsimenama ir apie žinomą rašytoją Kobo Abę, nutariau pratęsti pažintį su tolimąja Tekančios Saulės šalimi ir iš publicistikos pereiti į grožinę literatūrą. Na, gal tos pažinties būčiau ir nepratęsęs, bet lentynoje jau seniai laukė K. Abės knyga “Moteris smėlynuose. Svetimas veidas“, tad pamaniau, kad pats laikas ją paimt į rankas.

Knygą sudaro dvi istorijos. Pirmoje, “Moteris smėlynuose“, pasakojama apie pagrobtą mokytoją, kuris įkalinamas smėlio duobėje esančiame ir beveik užpustytame namelyje. Čia jau gyvena keista moteris, kurios vienintelis ir pagrindinis gyvenimo tikslas – smėlio kasimas. Dieną miegi, naktį kasi per dieną supustytą smėlį. Taip ir gyveni, kaip koks Sizifas. Atrodo, net pradedi justi tarp dantų grukšinčias smilteles. Keista istorija, verčianti susimąstyti apie gyvenimo prasmę, tikslą. Vis dėlto, skaitant šią istoriją aš labiau galvojau apie situacijos absurdiškumą ir siurrealizmą.

Žmogaus gyvenimas – ne išmėtytos popieriaus skiautės… Tai kruopščiai subrošiūruotas dienoraštis, rašomas pačiam sau… Vieno pirmojo puslapio vienam egzemplioriui visiškai pakanka… Ir kuriam galui vykdyti savo pareigą tuose puslapiuose, kurie neturės tęsinio…  Niekaip neužtektų laiko, jei norėtum būti prie kiekvieno artimo, mirštančio badu…

Antroje istorijoje pasakojama apie mokslininką, kuris susižalojo veidą vieno eksperimento metu. Gilios ir negyjančios žaizdos atstūmė jį nuo visuomenės, draugų ir žmonos. Nutaręs pasidaryti sau kaukę, mokslininkas pradeda ieškoti geriausių būdų kaukės gamybai, o galiausiai net tampa savo paties kurtos kaukės įkaitu. Toks rytietiškas, melancholiškas ir liūdnas Stenlio Ipkiso ir jo žaliojo kaukėto antrininko variantas.

Kai sudrumsčiau tylą, aš dėjausi supykęs, bet ir tai nepadėjo. Tavo pastangos iš tiesų buvo didvyriškos, aš beregint apsiraminau ir labai aiškiai pajutau, kaip bergždžiai buvau tikėjęs savimi. Ledinis tylos laukas tarp mūsų buvo, matyt, kur kas storesnis, negu aš maniau. Visai ne plonutė ledo plutelė, kurią ištirpdytų pirma pasitaikiusi dingstis. Visi mano sugalvoti einant klausimai – ar pretekstai pokalbiui – tebuvo nukritusio ant aisbergo degtuko liepsnelė.

Autorius: Kobas Abė

Knyga: Moteris smėlynuose. Svetimas veidas, 299 p.

Leidykla: Vaga, 1987 m.

Romualdas Neimantas – Gyvenimas ant ugnikalnio

Šitą mažą knygutę apie Japoniją į rankas paėmiau perskaitęs A.Wacker knygą “Jėgerio taikiklyje“. Po knygos apie karą su labai detaliais sprogstamųjų kulkų padarytų žaizdų aprašymais norėjosi kažko ramaus, taikaus. O kas gali būti ramesnio ir taikesnio už publicistinius tekstus apie tolimąją Japoniją? Man Japonija atrodo kaip kažkokia tolima pasakų šalis, kurioje vyrauja visiškai kitoks emocinis klimatas, tradicijos, kultūra.

Esu skaitęs daug knygų, kurių veiksmas vyksta Japonijoje, tačiau juose nepasakota apie tą tikrąją ir objektyviąją Japoniją, grožinėje literatūroje viskas juk perkošta per savitą rašytojo pasaulio suvokimo filtrą. Na o šitoje knygelėje orientalistas Romualdas Neimantas bando supažindinti skaitytoją su ta tikrąja Japonija, pasakodamas apie savo įspūdžius svečiuojantis toje tolimoje šalyje. Aišku, į tokios mažos apimties knygą nesudėsi itin detalių aprašymų ar tautos charakterio bruožų analizės, tačiau apie tą tolimą šalį galima susidaryti šiokią tokią nuomonę.

Autorius papasakoja apie Japonijos istoriją, gamtą, tradicijas, religiją, architektūrą, meną. Matosi, kad autorius pats labai mylėjo šią šalį, bet kokį aspektą aprašo su meile, susižavėjimu. Ir nors ši knygutė truputį praplėtė mano akiratį supažindindama su esminiais Japonijos aspektais, ta šalis man vis dar atrodo labai tolima ir nepažini.

Autorius: Romualdas Neimantas

Knyga: Gyvenimas ant ugnikalnio, 199 psl.

Leidykla: Vaga, 1984 m.

Luther Blissett – Q

Kažkada seniai perskaičiau Knygų Žiurkių tinklaraščio atsiliepimą apie Luther Blissett romaną “Q“. Knyga iškart sudomino ir automatiškai papuolė į norimų knygų sąrašą galvoje. Po kiek laiko internete užtaikiau tokią pamanomą akciją ir knyga štai jau rankose.

Didelį pliusą dedu leidyklai už panaudotą popierių ir parinktą šriftą. Jau vien paėmus į rankas šią knygą, maloniai nuteikia tas keistai aksominis minkšto kartono viršelis. Nesu čiupinėjęs kitos knygos tokiu pačiu viršelio kartonu. Šaunus leidimas, išsiskiriantis iš kitų.

Pati knyga gana sudėtinga, reikalaujanti sutelkti dėmesį. Čia ne koks lengvas klišėmis parašytas skaitaliukas, kurio eilutės bėgte bėga. Čia skaitytojui reikės dirbti. Veiksmas vyksta XVI a. centrinėje Europoje, pačiame reformacijos įkarštyje. Pagrindinis veikėjas dalyvauja valstiečių maištuose prieš feodalų valdžią, katalikų bažnyčią ir neteisybę.

1517 m. Martinui Liuteriui paskelbus savo tezes Vitenberge, prasidėjo protestantų judėjimas įvairiuose Europos taškuose, kurį lydėjo žymių veikėjų ekskomunikos, įvairių itin radikalių protestantiškų atšakų susikūrimas ir religiniai karai. Žvelgiant atgal į tuos tamsius laikus, man protelis nelabai neša, kokius blogus darbus žmogus yra padaręs vien dėl to, kad kaimynas tiki ne į tą Dievą. Ką čia toli žvalgytis, juk ir šiandien protestantai ir katalikai, krikščionys ir musulmonai pagatavi vieni kitiems gerkles perkąsti dėl skirtingų savo šventųjų tekstų interpretavimų.

Knyga intriguoja ne vien dėl įdomaus pasakojimo, bet ir dėl autorių. Romaną “Q“ parašė keturi italų rašytojai, susivieniję po Luther Blissett slapyvardžiu. Luther Blissett – tai literatūrinis partizaninis projektas, po tuo pačiu pseudonimu priglaudęs galybę įvairių rašytojų, kurie skelbė įvairius tekstus, pranešimus, netikras žinias ar šiaip literatūrinius pokštus. Romanas “Q“ vainikavo Luther Blissett projektą, kadangi po jo išleidimo, jo autoriai atsiskyrė nuo Luther Blissett projekto ir pasivadino Wu Ming (kinų kalba reiškia bevardis arba penki žmonės). Nors Wu Ming autorių vardai žinomi, man gana keistai ir romantiškai atrodo jų noras dirbti incognito. Šiais laikais, kai iš žinomų rašytojų daromos žvaigždės, prilygstančios kino aktoriams ar pop muzikos dievaičiams, po pseudonimu savo kūrinius spausdinantys rašytojai mano akyse užsidirba šiokių tokių karmos taškų.

Aišku, joks čia stebuklas rašyti knygas prisidengiant slapyvardžiu, bet mane vis tiek stebina, kad vieną grožinės literatūros knygą rašo net keturi rašytojai. Knygoje ryškus protagonisto ir antagonisto konfliktas, tad būtų viskas ok, jei rašytojai būtų du. Bet dabar – keturi! Įdomu būtų pamatyti jų kūrybinį darbą, nes įsivaizduoti sunku.

Autorius: Luther Blissett

Knyga: Q, 680 p.

Leidykla: Aukso žuvys, 2016 m.

Ernestas Hemingvėjus – Kam skambina varpai

Nė vienas žmogus nėra tarsi atskira sala; kiekvienas esame gabalėlis kontinento, žemės dalis. Jeigu jūra bent grumstą nuplautų, Europa jau liktų mažesnė; taip pat, jei užlietų iškyšulį arba dvarą tavo ar tavo draugų. Bet kurio žmogaus mirtis nusineša dalelę manęs, kadangi aš priklausau visai žmonijai. Ir todėl niekados neklausk, kam skambina varpai – jie skambina tau.

Ernestas Hemingvėjus

Šiuo Džono Dono, anglų poeto ir pamokslininko, epigrafu prasideda E. Hemingvėjaus romanas apie Ispanijos pilietinį karą “Kam skambina varpai“.  Kruvinas tai buvo karas, kuriame kovėsi Francisko Franko vadovaujami fašistai ir respublikonai (raudonieji). Kadangi istorinių įvykių baigties atskleidimas nėra spoilinimas, tai pasakysiu, kad karą laimėjo fašistai, taip įtvirtindami Franko diktatūrą, kuri tęsėsi iki 1975 m. Bet koks karas yra purvinas dalykas, tačiau kai karas įsiplieskia valstybės viduje, būna išvis šlykštu. Kai ideologiniai skirtumai išskiria net šeimas, o giminaičiai atsiduria skirtingose barikadų pusėse, tada verkia sveikas protas.

Šio pilietinio karo maišalynėje sukosi ir pats Ernestas Hemingvėjus. Po šio karo jis parašė vieną labiausiai žinomų savo romanų, kurio pagrindinis veikėjas Robertas Džordanas turi daug autobiografinių bruožų. Romano veiksmas vyksta vos keturias dienas. Per šį trumpą laiką Robertas organizuoja strateginę reikšmę turinčio tilto sprogdinimą, susidraugauja su kalnų partizanais, randa gyvenimo meilę. Kadangi pats Hemingvėjus dalyvavo Ispanijos pilietinio karo veiksmuose, pasakojime buvo jaučiamas atmosferos autentiškumas.

Patinka man E. Hemingvėjus ir jo tekstai. Man jis toks vyriškas ir š nemalantis rašytojas. Spalvinga asmenybė, gyvenime dalyvavusi daugybėje avantiūrų ir turinti, ką papasakoti.

Vis dėlto, kad ir kaip meistriškai būtų parašytos knygos apie karą, man labiau patinka skaityti knygas apie taiką, kai tiltai ne sprogdinami, o statomi.

 

Autorius Ernestas Hemingvėjus

Knyga: “Kam skambina varpai“, 418 p.

Leidykla: Vaga, 1991 m.

Umberto Eco – Pape Satàn aleppe. Takios visuomenės kronikos

Šioje knygoje sudėti Umberto Eco, rašytojo, medievisto, literatūros kritiko, semiotiko, esė, kurias jis rašė italų laikraščiui „L’Espresso“ nuo 1985 m. iki 2016 m. sausio. Straipsniuose nagrinėjamos temos stebina savo įvairove. U. Eco nagrinėja ir išreiškia savo nuomonę apie tokias sritis kaip Italijos politikos aktualijos, socialiniai tinklai, televizija, mobilieji telefonai, religija, knygos… Skaitydamas bet kurį rašytojo straipsnį apie bet kokią temą, tiesiog jauti iš teksto sklindančią neeilinę erudiciją ir tik spėk viską virškinti. Prisipažinsiu, bet man, kaip riboto protelio veikėjui, kartais sunku būna vytis U.Eco mintis, nors patys tekstai nėra itin sudėtingi ir suraizgyti.

Tvirtinti, kad kūrinys pasirodė ar nepasirodė tinkamą akimirką, nereiškia mokėti paaiškinti, kas yra toji tinkama akimirka. Tai – viena iš tų neišsprendžiamų problemų, kaip ir nuspėti, kur pirmadienį į jūros bangas įmestas pingpongo kamuoliukas bus trečiadienį.

[Skaityti toliau]