Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz. Quo vadis. Nerono laikų apysaka. Tomas III.

Shenandoah, Pa. : V. J. Šliakio kaštai ir spauda, 1904-1905

Lietuviškai išguldē V. J. Stagaras . “Perspauzdinta iš ‘D. Vilties’.“

Šiuo metu mano bibliotekoje seniausia knyga – H. Sienkiewicz (1846-1916) romano Quo vadis trečiasis tomas. Nors neturiu tikslo medžioti senas ar vertingas knygas bei rinkti apie jas informaciją, tačiau pamaniau, kad turėti savo lentynoje knygą ir net nežinoti, kada ji buvo išleista, būtų „žemas lygis“.

Taigi, knyga gana smarkiai „suskaityta“, išplėšti puslapiai, prikeverzotas viršelis. Kažkas nesigėdijo šios knygos naudoti kaip padėkliuką kavai/arbatai. Kadangi išplėšti lapai su knygos išleidimo metais ir kita informacija, teko šiek tiek pavargti, kol išsiaiškinau knygos amžių. Radau vieną interneto puslapį, kuriame galima rasti informacijos apie įvairias anksčiau išleistas knygas – http://www.worldcat.org/. Tiesa, ši duomenų bazė neturi informacijos apie visas knygas, išleistas lietuvių kalba, tačiau apie mano turimą tomą šį bei tą pavyko rasti.

Mano turimas tomas išleistas 1905 metais. Tai toli gražu ne antikvarinė knyga, bet vis dėlto, kažkokiam užkampy ši senutė ištvėrė abu pasaulinius karus (po šio teiginio antikvarinių knygų kolekcininkai tikriausiai prunkšteltų)! Quo vadis į lietuvių kalbą buvo išleista keturis kartus – 1904-1905 m., 1927-1929 m., 1991 m. ir 2007 m.(tikiuosi, nepraleidau kurio nors leidimo) Iš pradžių maišiau savo turimą leidimą su antruoju, kadangi mano turimos knygos aukštis – 17 cm visiškai atitiko antrojo leidimo formatą. Tačiau, knygos pabaigoje esantis užrašas „Pabaiga trečio ir paskutinio tomo“ sakė, kad tai negali būti antrasis leidimas, kurį sudarė keturi tomai. Vartydamas knygą pamačiau, kad ji perrišta, gan neblogai suklijuoti kai kurie išplyšę lapai, nupjauti kraštai. Taip knygos formatas sumažintas nuo 19 cm iki 17 cm. Taip pat tekste tiesiog negalima nepastebėti ė raidės rašymo manieros (ē).

Kol kas bandau ieškoti pirmų dviejų šio leidimo tomų. Tikiuosi tas faktas, kad pirmieji du tomai, išleisti 1904 m., dar pakliuvo į draudžiamos spaudos sąrašus, labai neapsunkins paieškų.