Jonas Basanavičius

Adolfas Nezabitauskis – Jonas Basanavičius

Autorius: Adolfas Nezabitauskis

Knyga: Jonas Basanavičius, 508 p.

Leidykla: Vaga, 1990 m.

Asmeninis įvertinimas: 3/5

Ar rekomenduočiau draugui/-ei? Ne

Ar skaityčiau antrą kartą? Taip

“Kuo didžiu yra mums pašvietęs dr. J. Basanavičius? Jei jo darbus ir kūrinius kas sulygintų su kitų tautų ar valstybių milžinų darbais ir kūriniais ir nusišieptų, tas būtų nebrendėlis. Jo archeologija, jo trakologija visaip yra svarstoma. Vieniems tai rimtas mokslas, vertas lietuvių vardo; kitiems su tais dalykais dar nesą ko mokslo pasauliui rodytis. Tegu sau, mums ne tai svarbu, ar jis pabaigtinai tarė kurį mokslo žodį; mums svarbu, kad jis to žodžio per visą savo amžių ieškojo.“ (J. Tumas Vaižgantas)

“…mintyse skrajoju savo nuskurdusioje tėvynėje, kurią tarytum pats Dievas ir žmonės užmiršę. Tokia tu nelaiminga, mylima Lietuva, palyginus tave su kitais kraštais. Ir ar kada teks tau visų bjaurybių nusikratyti ir laisvesnį gyvenimą įgyti? Aukščiau kultūroje pakilti…“ (dr. J. Basanavičius)

Kurį laiką skaitydamas knygą stebėjausi jos kalba, kadangi labai didelė dalis žodžių ar posakių parašyti jau ilgą laiką nebevartojamomis formomis. Vis pažiūrėdavau knygos išleidimo datą (1990 m.), kuri tikrai nėra labai sena, o keliais metais senesnių knygų leidimuose vartojama žymiai šiuolaikiškesnė kalba. Galiausiai supratau padaręs klaidą – nepažiūrėjau originalo išleidimo datos. A. Nezabitauskio biografinė apybraiža apie Joną Basanavičių išleista 1938 m., o mano turima knyga yra žymiai vėliau išleistas fotografuotinis leidimas. Taigi, o dabar šiek tiek apie pačią knygą.

Biografijos autorius išlaiko objektyvų ir dalykinį stilių, stengiasi paminėti kuo daugiau Jono Basanavičiaus gyvenimo faktų, tuometinės inteligentijos gyvenimo niuansų. Kadangi knyga parašyta daugiau nei prieš 70 metų, smarkiai jaučiama to laikotarpio įtaka knygos nuotaikai. Tai ypač aiškiai jaučiasi skaitant įvykių, susijusiu su lietuvių ir lenkų konfliktais, aprašymus (nors iš šiomis dienomis tų konfliktų ne ką mažiau).  Skaitant knygą teko praleisti kelis puslapius, nes tiesiog visiškai nesinorėjo skaityti žmonių vardų ir pavardžių vardinimo minint stambesnių sumų aukotojus Tautos Namų statyboms remti ar įvairių susirinkimų dalyvius. Tokias vietas tiesiog permesdavau akimis.

Prisipažinsiu, kad esu biografijų mėgėjas. Perskaitęs knygą apie J. Basanavičių pasijutau įkvėptas. Manau, kad ne man vienam, skaitant apie veiklių ir daug gyvenime pasiekusių žmonių kasdienį gyvenimą ir darbus, kyla noras nuveikti kažką tokio…

Pabaigai šis tas įdomesnio. 1874 – 1926 metais dr. Jonas Basanavičius parašė virš 300 straipsnių, knygų, atsiliepimų ir kitų kūrinių. Po savo raštais jis pasirašinėjo taip: Birsztonas; Bassionis; Dr. J. Bs.; B.; J. B.; J. Basanius; Bassianis; Basanavitius; J. Bassanovič; J. Basanavicze; Jonas Basanavyčius; Jonas Basanavitius; J. Basanaviczius; J. Birštonas; J. Sapalius; B.-S.; J. Birsztonas; Birsztonas; Dr. Birštonas; Iks; Ibis; J. B.; Jonas J. Birštonas; J. S-lius.